Har du en fråga?

Hitta det du letar efter genom att använda fältet nedanför.

Baccarat Online – Regler

Baccarat spelas mellan spelaren och banken. Målet för bägge parter är att komma så nära summan 9 med sina kort som möjligt. Den med högst kortvärde vinner spelet – men den vinner inte nödvändigtvis några pengar. Det är nämligen vad du satsat på för utfall som räknas. Som spelare har du tre val inför varje spelomgång. Du kan antingen välja spelarens vinst (betalar 2x insatsen), vinst för banken (betalar 1,95x din insats då banken alltid har en liten fördel), eller oavgjort (betalar 8x din insats). Det kan tyckas lockande att spela på ett oavgjort utfall, men faktum är att det sker rätt sällan. Du kan alltså spela emot dig själv, men eftersom Baccarat helt styrs av slumpen kan du inte påverka utfallet själv. Det kan självklart sitta fler spelare runt bordet, men deras satsningar under spelets gång är helt oberoende av dina.

Spelets gång

En spelomgång inleds med att spelaren och banken får två kort var. I vissa fall kan spelet vara avgjort redan här. Får du summan 8 eller 9 har du vunnit, oavsett om motparten har låga kort. Har både spelaren och banken 9 blir det oavgjort. Den här regeln är dominerande i Baccarat. Sedan råder olika regler kring ett eventuellt tredje kort. Det vanliga är dock att spelaren drar ett tredje kort om denne har ett kortvärde under 6. Har man 6 eller 7 stannar man. För banken gäller att man bara tar ett tredje kort om spelaren gör detsamma. Sedan avgörs det i en fallande skala av bankens kortvärde i jämförelse mot spelarens kortvärde om banken också får dra ett tredje kort. En sådan tabell finns i anslutning till de flesta Baccaratspel på nätet.

Kortvärden

Baccarat påminner mycket om blackjack, eftersom det handlar om att komma så nära en summa som möjligt. Den stora skillnaden är dock att det inte går att överstiga den summan, alltså 9, i Baccarat. Det kan tyckas märkligt på en hand bestående av två eller tre kort. Det får dock sin förklaring av att tian och de klädda korten samtliga har värdet 0. Esset är värt 1, medan övriga har sitt vanliga numeriska värde. Dessutom stryks alltid den första siffran om summan ändå skulle bli tvåsiffrig. 15 blir alltså 5.

[Total: 0    Average: 0/5]